Bredeweg 239 b

6043 GA Roermond

0475-331100

Bij spoed toets 1

Van 10.30-11.30 uur en van 13.00-14.00 uur is de praktijk uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar

Ons zorgaanbod

Disciplines in onze praktijk

Bij de huisarts kunt u terecht op het spreekuur of wij leggen indien nodig een huisbezoek af. Ook kunt u telefonisch overleg plegen of een e-mail sturen met een korte medische vraag via uw Patiëntenportaal.
.
Wij rijden visites wanneer u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Onder het kopje “Medewerkers” kunt u zien op welke weekdagen de artsen aanwezig zijn.

 

Tekst volgt.

De belangrijke rol van de assistente in onze praktijk

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

 

De rol van de assistente in de huisartsenpraktijk is de laatste jaren enorm veranderd. Vroeger belde u om een afspraak te maken en dan kreeg u, zonder verder te vragen, een afspraak met de dokter.

 

Wanneer u tegenwoordig belt naar de huisartspraktijk om een afspraak met uw huisarts te maken, krijgt u de assistente aan de lijn die u vraagt naar de reden voor uw bezoek aan de huisarts en ze zal doorvragen op uw klachten.

Dat vindt u misschien vervelend omdat u dat zelf aan de huisarts wil vertellen en vindt dat zij daar niks mee te maken heeft.

 

Toch is het stellen van deze vragen een van de belangrijkste taken van de doktersassistente. Het triëren van de hulpvraag, want zo heet het doorvragen op uw klachten, zorgt ervoor dat er een goede inschatting van de ernst en spoed gemaakt wordt van uw klachten. Als uw klacht medisch gezien dringend is, krijgt u op zeer korte termijn een afspraak met de huisarts, waarschijnlijk direct of nog dezelfde dag. Mogelijk zal ze besluiten om een visite af te spreken of een ambulance te laten komen.

 

De assistente heeft hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die ze ook regelmatig moet blijven herhalen. De inschatting van de ernst van de klachten gebeurt volgens een vastgesteld protocol, waarin alle belangrijke vragen staan, die de assistente aan u moet stellen. Bovendien ziet de assistente in het protocol welke medische hulp u geboden moet worden en op welke termijn uw huisarts u onderzoeken moet. En ook heel belangrijk is, dat u weet dat de assistente een geheimhoudingsplicht heeft!

 

Voor veel voorkomende, veelal mildere, medische aandoeningen, kan de assistente u zelf adviezen geven, de zogenaamde zelfzorgadviezen. Deze adviezen worden in uw dossier genoteerd. Omdat de huisarts deze adviezen nakijkt, weet u zeker dat dit ook door de huisarts wordt gezien en goedgekeurd. Natuurlijk belt u de praktijk terug als de klachten erger worden of het advies niet lijkt te helpen. Kijk dit filmpje voor meer uitleg.

 

U kunt, uitsluitend op afspraak, bij de assistente verder terecht voor:

   • het meten van de bloeddruk en 24 uurs bloeddrukmeting
   • aanstippen van wratten
   • verbinden van wonden
   • oren uitspuiten
   • hechtingen verwijderen
   • zwangerschapstest
   • urine onderzoek
   • suiker- en Hb-controle
   • plaatsen van injecties
   • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
   • verstrekken van informatiefolders
   • ECG (hartfilmpje) maken
   • doppler onderzoek bij perifeer vaatlijden

 

Ter ondersteuning van de huisartsen in de praktijk, heeft een van onze assistentes de opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts gevolgd. In deze opleiding wordt er geleerd hoe veel voorkomende klachten beoordeeld en behandeld moeten worden, en zo nodig doorverwijzen.
 
U kunt bij deze klachten denken aan:

   • keelpijn
   • voorhoofdholte ontsteking
   • teen/voet/enkel trauma
   • pols trauma
   • knie trauma
   • brandwonden
   • traumatische wonden
   • allergische reactie/ huiduitslag

 
De SOH draait haar eigen spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. Zo nodig heeft de SOH laagdrempelig overleg met de huisarts.

 

Wij werken in deze praktijk graag aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Gezien de hoge zorgvraag en werkdruk in de praktijk worden onderzoeken vaak niet volledig uitgevoerd en blijft te weinig tijd over voor goede uitleg en voorlichting. Bij mensen met diabetes, hoge bloeddruk of astma en copd gaat het vaak niet zozeer om klachten als wel om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl.  Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg.
 
Iedereen met diabetes, hoge bloeddruk of astma/copd kan een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. U kunt dit eventueel met de huisarts overleggen. De huisarts kan in enkele gevallen redenen hebben om iemand liever onder eigen controle te houden, bijvoorbeeld omdat er zich meerdere problemen tegelijkertijd voordoen.

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.
 
U kunt onder andere terecht voor:

   • sombere of depressieve stemmingen / gevoelens; spanningsklachten, stress; angstgevoelens
   • problemen rondom verlies
   • lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn)
   • relatieproblemen met uw partner en/of kinderen
   • verslavingsproblematiek
   • slaapproblemen

De Praktijkondersteuner-Ouderenzorg (POH-O) ondersteunt de huisarts bij de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Tijdens het gesprek wil de POH-Ouderenzorg graag van u horen hoe het met u gaat. Als bepaalde dingen niet zo goed gaan, dan kan de POH-O daar samen met u iets aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan. Op deze manier willen de huisarts en de POH-O u ondersteunen. Samen streven we ernaar dat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig kunt blijven wonen. U bent daarbij de leidende persoon.

 

Voor wie is de POH-Ouderenzorg?

De POH-Ouderenzorg is beschikbaar voor iedereen vanaf 75 jaar die ondersteuning of begeleiding van de huisarts en/of andere zorgverleners kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen.

 

Wat doet de POH-Ouderenzorg?

De POH-Ouderenzorg komt u thuis bezoeken voor een gesprek. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de POH-O verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eet- en drinkgewoonten. Daarnaast zal de POH-O ook met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook komt de veiligheid in en rond huis tijdens het gesprek aan de orde. Het eerste gesprek duurt ongeveer 30-45 minuten.

 

Wat gebeurt er na het gesprek?

De POH-Ouderenzorg bespreekt de uitkomsten van het eerste gesprek met uw huisarts. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de POH-O of inzet van andere zorgverleners nodig is. Hierbij kunt u denken aan een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, diëtiste of welzijnsorganisaties.

Translate »

Registreer uzelf bij onze praktijk

Voor de inschrijving op het portaal hebben wij uw email adres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Per gezinslid hebben we een apart email adres en telefoon

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

We zijn open voor nieuwe patiënten. Echter alléén voor patiënten die in Roermond wonen (exclusief Herten) én nog geen huisarts in Roermond hebben.

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Nog geen account?

Neem contact op met de doktersassistente of klik op de knop

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
– Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
– Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
– Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

– Actueel medicatieoverzicht

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen. Vul met formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. 

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Onze WebApp

Door onze WebApp heeft u altijd inzicht in uw eigen medische gegevens: bekijk bloeduitslagen en specialistenbrieven, lees wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Daarnaast kunt u herhaalmedicatie bestellen, een afspraak plannen of om een e-mailconsult vragen.

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Call Now Button Skip to content