Bredeweg 239 b

6043 GA Roermond

0475-331100

Bij spoed toets 1

Van 10.30-11.30 uur en van 13.00-14.00 uur is de praktijk uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar

Praktische Informatie

Bezorgde patient

Praktische Informatie

De praktijk is opengesteld voor de inschrijving van nieuwe patienten uit Roermond.

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Van 10.30-11.30 uur en van 13.00-14.00 uur is de praktijk uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

Voor veel praktische zaken kunt u gebruik maken van het patiëntenportaal zoals om

 • Zelf een afspraak te maken bij uw huisarts.
 • Een E-consult aan te vragen (vraag stellen via email consult)
 • Uw medicatie te herhalen (alleen chronische medicatie)
 • Uitslagen van bloed te bekijken
 • Uw dossier in te zien

Voor een uitgebreide uitleg over het gebruik van het patiëntenportaal kunt u de handleiding raadplegen via deze link: Uitleg patiëntenportaal

Wanneer u een bezoek aan de dokter wilt brengen, kunt u telefonisch een afspraak maken (0475-331100) of een afspraak inplannen via de website, via het patiëntenportaal

Via het patiëntenportaal:

Vermeld waarvoor u de afspraak wilt maken, de gegevens zijn beveiligd en worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het betreft dan een 10 minuten-afspraak met uw huisarts. Hou er rekening mee dat deze mogelijkheid niet bedoeld is voor rijbewijskeuringen, dubbele consulten of afspraken met de assistente, zoals het verwijderen van hechtingen of uw oren uitspuiten. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de praktijk. U kunt ook geen afspraak inplannen bij spoedgevallen, daarvoor belt u direct met de praktijk (keuzetoets 1).

Bij een afspraak via de telefoon:

De doktersassistente zal u vragen om meer informatie om uw hulpvraag te verhelderen en zal soms zelf advies kunnen geven.

Ook voor een afspraak met de doktersassistente, zoals het laten uitspuiten van uw oren, uw urine nakijken e.d. dient u telefonisch een afspraak te maken. Op de pagina Ons Zorgaanbod/Dokterassistentes staat een opsomming van alle handelingen die de assistentes kunnen uitvoeren.

U kunt een huisbezoek aanvragen tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Dit geldt uitsluitend voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

 • Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Vraag een dubbel consult indien u denkt meer tijd nodig te hebben of meer dan één medisch probleem wilt bespreken.
 • Voor eerste hulp bij ongelukken kunt u meteen terecht. Het is wel noodzakelijk om dit eerst telefonisch te overleggen, zodat u de beste hulp krijgt op dat moment.
 • Sommige vragen kunnen, in overleg met de doktersassistente, telefonisch worden beantwoord. U belt dan zelf na een bepaalde tijd, die samen met u is afgesproken, terug.

Bij afwezigheid van uw eigen huisarts wordt de zorg voor u overgenomen door het huisartsenteam van onze praktijk.

Het kan altijd gebeuren dat u onverhoopt niet naar de afspraak kunt komen. We vragen u om dat zo snel mogelijk aan de praktijk te melden, zodat we uw vrijgekomen plek kunnen gebruiken om iemand anders een consult aan te bieden in de vrijgekomen tijd.

Herhaalrecepten kunt u bestellen via patiëntenportaal of telefonisch via het algemene nummer van de praktijk:  0475-331100 optie 2 in het keuzemenu. Dit is dag en nacht bereikbaar.

  1. Spreek na de piep eerst uw naam en geboortedatum in.
  2. Daarna naam, dosering en gebruik van het geneesmiddel.
  3. Tenslotte de naam van uw apotheek.

Voor nieuwe medicijnen die nog niet eerder door ons zijn voorgeschreven, neemt u contact op met de doktersassistente. .
Alle informatie die u in onze formulieren invult zal met uiterste vertrouwelijkheid worden behandeld.

Om de veiligheid te verbeteren vragen wij van al onze patiënten die ons bezoeken eenmalig om een foto te laten maken. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch dossier.
Een belangrijk voordeel van het gebruik van de pasfoto is uw arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 
Wij vragen u tijdens of na uw afspraak met de arts of er van u een foto genomen mag worden. Er wordt dan naar een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs) gevraagd. Daarna wordt een pasfoto van u gemaakt en geplaatst uw dossier. Meestal kan de pasfoto direct aan de balie worden gemaakt.
 
Privacy
 
Alleen uw eigen huisarts en degene die in zijn/haar opdracht werkt, mag in uw medisch dossier kijken. Huisartsenpraktijk de Bres heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om zorg te dragen dat uw foto alleen gebruikt wordt voor het doel waarvoor hij gemaakt is. We voldoen hiermee aan de Wet bescherming persoonsgegevens, waardoor uw privacy gegarandeerd is.
 
Mag ik weigeren?
 
Ja, u bent niet verplicht een pasfoto te laten maken. Wilt u dit dan aangeven aan degene die u de vraag stelt? Als u geen foto wenst te laten maken, heeft dat wel tot gevolg dat u zich steeds wanneer dit door een medewerker wordt gevraagd zult moeten kunnen legitimeren. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs vereist. Wij hopen echter dat u wel mee wilt doen. Het maken van een pasfoto is een belangrijke maatregel om de patiëntveiligheid te verbeteren. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Gelieve wijzigingen in persoonsgegevens door te geven via uw patiëntenportaal of aan de assistente.

 

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen.
Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt. We willen graag de volgende afspraken met u maken:

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.
 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes.
 • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Wanneer u graag geluidsopnames van het consult wilt maken verzoeken wij u dit vooraf te melden.
 • Het kan altijd gebeuren dat u onverhoopt niet naar de afspraak kunt komen. We vragen u om dat dan zo snel mogelijk aan de praktijk te melden, zodat we uw vrijgekomen plek dan kunnen gebruiken om iemand anders te helpen.
Translate »

Registreer uzelf bij onze praktijk

Voor de inschrijving op het portaal hebben wij uw email adres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Per gezinslid hebben we een apart email adres en telefoon

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

We zijn open voor nieuwe patiënten. Echter alléén voor patiënten die in Roermond wonen (exclusief Herten) én nog geen huisarts in Roermond hebben.

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Nog geen account?

Neem contact op met de doktersassistente of klik op de knop

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
– Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
– Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
– Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

– Actueel medicatieoverzicht

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen. Vul met formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. 

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Onze WebApp

Door onze WebApp heeft u altijd inzicht in uw eigen medische gegevens: bekijk bloeduitslagen en specialistenbrieven, lees wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Daarnaast kunt u herhaalmedicatie bestellen, een afspraak plannen of om een e-mailconsult vragen.

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Call Now Button Ga naar de inhoud